Hakan Topalİsmaİloğlu, Operatör Doktor

HPV Testi Yapılmalı Mı??

HPV testi, virüs genetik materyalinin (DNA) saptanması temeline dayanan bir analiz olup yüksek riskli HPV varlığının CIN2/3+ tanısında sitolojiden daha duyarlı olduğu kabul edilmektedir.

HPV testinin taramadaki major endikasyonu smear sonucu ASC-US olan kadınların triajıdır.Bu kadınlarda HPV testi (+) ise kolposkopi yapılmalı;

HPV(-) ise 12 ay aralarla düzenli sitolojik takip yapılmalıdır.

ASC-US smearli hastada testin (+) olması hastanın %90’dan fazla olasılıkla HSIL olduğunu gösterir.

Bu yöntemin sensitivitesi Pap smear’den yüksektir (%60-70) ancak spesifitesi daha düşüktür (%80-95).Yapılan geniş bir çalışmada servikal kanser tarama yöntemlerinden HPV, konvansiyonel ve sıvı bazlı sitoloji karşılaştırılmış, HSIL için sensitiviteleri sırasıyla; %100, %68, %88 bulunmuştur.

HPV enfeksiyonlu kadınların çoğunda enfeksiyonun geçici olması ve asla premalign lezyon gelişmemesi HPV-DNA testinin önemli bir dezavantajıdır.2003’te FDA, HPV-DNA testi ile yüksek riskli tiplerin belirlenmesini servikal neoplazi taramasında güvenli ve etkili bulmuştur,

Fakat; kullanımına bazı kısıtlamalar eklenmiştir. Test yalnızca 30 yaş üstündeki kadınlara, 3 yıl aralarla ve eş zamanlı Pap testi ile beraber uygulanmalıdır.Bu konuda ACOG ve ACS de aynı görüştedir.

Jinekolog dr. hakan topalismailoğlu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı istanbul türkiye