Hpv NEDİR?

 

Dikkat HPV !!!! Risk altında Olabilirsiniz

HPV nedir? Çağımızın Cinsel vebası mıdır?

HPV (Human Papilloma Virus) halk arasında cilt ve üreme organlarında siğil yapmasıyla bilinen bir virüstür. HPV infeksiynu dümyada görülen en sık cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıktır. Toplumun yaklaşık %2 5'ı HPV ile infektedir. Yaşamboyu bulaşma ihtimali %80 civarındadır.

HPV nin ve genital siğillerin kolay bulaşmadaki en önemli faktör nedir?

Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli faktör partner fazlalığı ve enfeksiyonun erken yaşta alınmasıdır.
En sık görülme dönemi 20-24 yaşlarıdır.
Yaş ilerledikce sıklık azalmaktadır.
Erkeklerin de değişik kadın partnerlerle teması, onların eşlerinde de  rahim ağzı servikal kanser riskini artıracaktır.

HPV ne tip ve nasıl bir virustur, genetik yapısı nedir?

HPV virüsü yaklaşık 8000 bp uzunluğunda sirküler yapıda çift iplikli bir DNA virusudur.
Virus epidermotropik olup vücudun farklı bölgelerindeki deri ve mukozadakondilom, siğil veya verruka denilen farklı lezyonlar oluşturur.

HPV virüsünün kaç tipi vardır?

HPV' nin şu an moleküler yöntemlerle  tanımlanan 180'den fazla genotipi vardır. Bu genotiplerinin kutanö siğil   ve mukozal genital, oral, konjunktival papillomalar siğller  tipleri birbirlerinden farklıdırlar.
Bir başka deyişle HPV genotipleri dokuya özgüldür ve bu nedenle de farklı hastalık tablolarına neden olurlar.

Türkiyede Hpv yaygın mıdır?

Evet neredeyse diğer ülkelere benzer ve son yıllarda da artan bir yaygınlık görülmektedir.

Diğer bilinen bakterilerle benzer özellik gösteriri mi?

Hayır.Virusler bakterilerden daha küçük olan ve tedavisinde bakteriler kadar başarılı olamadığımız infeksiyon nedenleridir. Human Papilloma Virus halk arasında cilt ve üreme organlarında siğil, kondilom  yapmasıyla bilinen bir virüstür.
Bu hpv virüsün son yıllarda insan sağlığı üzerinde çok daha önemli ve ciddi etkileri olduğu kanıtlanmıştır.
Şu anda 180'den fazla alttipi olduğu bilinen bu virüs ve neden olduğu hastalıklar üzerindeki araştırmalar yoğun olarak devam etmektedir

 

Bulaştıktan ne kadar bir süre sonra HPV belirti verebilir?

Virüsün tipi ve kişinin bağışıklığına göre 1 ay ila 5 yıl  arasında belirti veriri. 10 yıla kadar uzayan vakalar da belirtilmiştir.
Fakat HPV infeksiyonunun büyük kısmı ilk teması izleyen 2 yıl içerisinde görünür. HPV infeksiyonunun gençlere daha fazla görülmesinin nedeni HPV 'nin immatür metaplazik epitelde özellikle etkili olması ve belki de bu dönemde bağışıklık cevabınında düşük düzeyde olmasıdır.

HPV enfeksiyonu  niye bu kadar önemlidir?

Kanserojendir. Human Papilloma Virus yani insan siğil virüsü diye adlandırdığımız bu hastalık günümüzde cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenidir ve gittikçe ülkemizde de gençlerde daha da sık görülmektedir.
Sadece insanları enfekte eden ve etkileyen bu virüs,yüzden fazla farklı virüs tipinden oluşmaktadır.
Her geçen gün yaygınlığı artan bu virüs dünya genelinde azımsanmayacak rakamlara ulaşmış olup, tahmini dünya genelinde %20  ve halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin , penis ve  baş boyun kanserlerinin de en sık nedenleri arasında artık ilk sırayı almıştır.

En sık Nasıl Bulaşır, Dış ortamdan HPV bulaşır mI?

Yakın temas deriden deriye ya da cinsel temas vaginal, oral, anal temas  yoluyla bulaşabilen genital HPV  penis veya anüs ve çevresindeki anogenital bölgedeki deri ve mukozalarda  enfeksiyon oluşturur .
Cinsel aktif insanların çoğu yaşamlarının bir döneminde bu genital HPV tiplerinden biri ya da bir kaçı ile karşılaşabilir.
Bulaştırıcılık aktif genital lezyonların varlığında daha yüksektir.
Genital HPV tipler aynı zamanda ağız ve boğazda da bulunabilir.
Aslında HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmesine rağmen kontamine eşyalardan, genel tuvalet, duş gibi hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabildiği ve doğum sırasında anneden bebeğe geçebildiği de bildirilmektedir.

Hangi yaş gurubunda HPV virüsü daha sık görülür?

En sık 25 yaş ve altı yaş gurubunda görülse de her yaş gurubunda görülebilen bu virüsün genellikle cinsel olarak aktif diye tanımladığımız yani seks yapan kişiler arasında bulaşı söz konusudur ve bu kişilerin %80 den fazlası hayatlarının bir döneminde HPV enfeksiyonuna maruz kalmaktadır.

HPV Vücuttan kendiliğinden temizlenir mi,

Kesinlikle EVET. Ancak her ne kadar vücudumuz bu virüslere karşı ani,güçlü bir yanıt oluşturamasa da zaman içerisinde sağlıklı kişilerde bağışıklık cevap oluşmakta ve HPV enfeksiyonunun ortalama bir yıl içerisinde %70’i iki yıl içerisinde %95 ı vücuttan temizlenmektedir. Hastaların %15 inda ise virüs vücuttan temizlenememekte ve bu guruptaki hastalar maalesef kansere kadar ilerleyebilen bir dizi problemlerle hayatlarının bir döneminde karşılaşmaktadır. HPV ile bulaş sonrası kişide bu virüsün yol açacağı rahatsızlıklar hiçbir semptom göstermemekten kansere kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.Genç yaştaki hastalarda HPV enfeksiyonu çoğunlukla kendiliğinden gerilemekte ve rahim ağzı kanserine ilerlememektedir

Dikkat Risk Altınasınız! HPV kolay Bulaşır..

Yaşam boyu seksüel partner sayısı virüs bulaşı için en önemli risk faktörüdür.Her ne kadar cinsel olarak aktif bireyler arasında bulaş söz konusu olsa da hiç seks yapmamış olan her kadın veya erkek de HPV bulaşı açısından risk altındadır.Konuya biraz daha açıklık getirmek gerekirse HPV taşıyıcısı bireyin virüsle enfekte bölgesiyle basit bir tensel temas dahi virüs bulaşı açısından oldukça risk taşımaktadır.Ve maalesef bariyer yöntemleri(prezervatif gibi) tensel temas yüzeyini azaltmak sureti ile HPV bulaş riskini her ne kadar kısmen azaltsa da tam olarak koruyamamaktadır.

HPV hangi yöntemle  enfeksiyon oluşturur?

Virusun kuluçka süresi HPV tipine cinsine  göre  değişir. Bazı HPV tiplerinde kuluçka süresi 1 ay iken bazı HPV tiplerinde yılları bulabilmektedir.
Bu nedenle bulaşma olduktan sonra hastalığa özgü belirtiler bazen birkaç ay, bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir.
Hatta bazen virus yıllarca hiçbir bulgu vermeden herhangi bir sağlık sorunu oluşturmadan vücutta latent yani sessiz olarak kalabilir.

HPV virüsü- Human Papilloma Virusunun Rahim Ağzı Kanseriyle ilişkisi nedir?

Rahim ağzı kanserli hastalar incelendiğinde hastaların %96 sında HPV virüsü tespit edilmiştir. Rahim ağzı kanseri olmayan hastalarda ise bu oran sadece %15 civarıdır.
Son yıllarda HPV nin yüksek riskli bazı tiplerinin rahim ağzı kanserinin ve onun öncül hastalıklarının hemen hepsinde ana neden olduğu, virüsün hücrelerde kansere dönüşümü başlattığı gösterilmiştir.
Bu virüsün bulaşmasını önleyerek kanser ve diğer hastalıklardan korunmanın mümkün olabileceği ise son yıllarda öne çıkan bir konudur.

HPV tiplerinden hangileri en önemlileridir?

HPV genotiplerinden 6 ve 11 sıklıkla genital siğillere neden olurken HPV tip 16 ,18, başta olmak üzere bazı genital genotipleride rahim ağzında hücresel değişikliklere dolaysıyla rahim ağzı kanserine yol açabilir.
Rahim ağzı kanseri tanısı konmuş kadınların yaklaşık % 95'-100’inde HPV virusu  saptanmaktadır. Bunların yaklaşık %55-60’ından HPV16 , %10-15’inden ise HPV18 sorumludur. Kadın kanserleri içinde ön sıralarda yer alan rahim ağzı kanserinin (serviks kanseri) en önemli, hatta belki de tek nedeni HPV enfeksiyonudur.
Özellikle bazı HPV genotiplerinin prekanseröz lezyon ve invaziv karsinomada bulunması klinik olarak yüksek risk(high risk HR HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, (73, 82) ve Düşük risk low risk LR HPV tipleri condyloma acuminata  6,11,42, 43,44 54, 61, 70, 72 ve 81 tiplerin ayrımına yol açmıştır.

HPV size de bulaşabilir..

HPV yetişkin hayatta eşlerden birbirine bulaşır. Eşlerden birisinin daha önceden aldığı virüs onda bir hastalık yapmazken, özellikle bayanlarda daha sık olmak üzere cinsel bölgede siğillere ve rahim ağzının, dış genital bölge ve üreme yollarının vulva,vajen kanser ve kansere dönüşebilen hastalıklarına dönüşebilir. HPV virüsü vücuda bulaştığında yaklaşık %90 kişide 2yıl içerisinde vücut tarafından temizlenmektedir.
Ancak geri kalan insanlarda yıllar içerisinde infeksiyon sonrası kanser öncesi yaralar gelişebilmekte ve yaklaşık 10-15 yılda kansere dönüşebilmektedir.
Düşük riskli HPV tipleri genital siğillerin oluşumundan sorumludur: Bunlar iyi huyludur ancak, HPV tip 6 ve 11 genital siğillerin %90 'nından sorumludur.
Kadın üreme yolunun kanserlerine sebep olabilen yüksek riskli HPV tipleri cinsel yolla bulaştıktan sonra kansere dönüşümü başlatabilmektedir.
Özellikle HPV tip 16 ve 18 rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık % 70'ine neden olmaktadır.
HPV infeksiyonu deri ve mukozal membranlar ile vücut sıvılarından geçer ve klinik olarak belli olmayan lezyonlarla başlar.
En etkili bulaşma yolu cinsel temastır. Çevresel yüzeyler, kıyafet, ortak kullanılan tuvalet, havlu gibi yüzeylerden geçiş hipotezi ileri sürülmüş ancak ıspatlanamamıştır.
Geçişler muhtemelen oral-genital (ağız-cinsel bölgeye) manuel- genital (elden-cinsel bölgeye) ve genital-genital (cinsel bölgeden cinsel bölgeye) şeklinde olmaktadır.
Genital-oral geçiş olası bir yol olmakla birlikte henüz HPV'nin oral bulaşıp bulaşmadığına ait konsensus yoktur.Bunlar dışında vertikal geçiş (anneden-çocuğa) de mümkündür.
Laringeal papillamatosis aktif genitel siğilleri olan bir kadının norml (vajinal) doğum yapmasıyla bebeğin solunum sistemine HPV virüsünün ekilmesiyle oluşan tehlikeli bir durumdur.
Sezaryen ile doğumun bu tehlikeli tabloyu önleyip önleyemeyeceği tartışmalıdır. Neyse ki bu tablo 1000 HPV'li kadından doğan sadece 7 bebekte meydana gelmektedir.

HPV taşıyıcılığı toplum için en önemli risk

Çoğu kişi enfekte bir kişi ile seksüel temastan sonra yıllar geçse bile herhangi bir sağlık problemi göstermeden HPV taşıyabilir ve enfekte olduğunun veya partnerine virus geçirdiğinin farkında olmayabilir. Aynı anda birden fazla HPV tipi ile enfekte olmak mümkündür.

Ciltteki çatlaklara çiziklere dikkat

 

Virüs İnfeksiyonun görülmesi için HPV virüsünün basal epitel hücrelerine girmesi gerekmektedir.
Virüs ya dış genital bölgedeki deri veya mukozadaki mikroskopik çatlaklardan ve anüsteki ince epitelden veya serviksin transformasyon zonundan içeri girer.
 Dolayısıyla dış genital bölgede gözle görülen veya görülemeyen çatlakların olması veya rahim ağzı bölgesinde halk arasında 'yara' tabir edilen erozyon gibi lezyonların varlığı HPV infeksiyonunu kolaylaştırıcı etkenler arasında bulunmaktadır

HPV nin  rahim ağzı kanseri dışında başka hastalık ve kanserler ile ilişkisi var mıdır?

HPV ile ilişkisi olduğu bilinen bir takım başka kanser ve kanser dışı hastalıklar mevcuttur.
Bunlar arasında çocuklarda anneden geçiş yoluyla bulaşan HPV'nin neden olduğu solunum yoluna ait rahatsızlıklar ve genital siğiller sayılabilir.
Sadece genital siğillerin her yıl tüm dünya çapında 30 milyon kadında görüldüğünü bilmek sorunun büyüklük ve yaygınlığını açıklar.
Ayrıca HPV enfeksiyonu anüs, penis, vajina, vulva ve baş-boyun, parmak kanserlerinde de HPV'nin önemli rol oynadığı belirtilmektedir.

 

Rahim ağzı kanseri riski HPV ile artmakta, önlem alın..

HPV infeksiyonunun bulaşması için en önemli risk faktörü seksüel aktivitedir.
HPV bulaşmasından sonra hastalık oluşumu için gerekli diğer etmenler arasında; uzun süre >15 yıl doğum kontrol hapı kullanımı, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı, sigara, beslenme, kişinin bağışıklık sisteminin durumu, virüsün tipi bulunmaktadır.
HPV'ye maruz kalma ile dış genital bölgede kondilom siğil gelişimi arasında ortalama 3 ay geçmekte ise de bu süre bulaşan kişinin immünolojik durumuna bağlı olarak yılları da bulabilir.
Kendisinde CIN tespit edilen kadınların eşlerinde %64.70 oranında peniste HPV infeksiyonu tespit edilmiştir.
Bunların 1/3'ü klinik lezyon (siğil), 2/3'ü ise subklinik (gözle görülemeyen infeksiyon mikroskopik düzeyde, sadece tahlille tespit edilebilir).
Kendisine cinsel yolla bir kez HPV bulaşan bir kadında bundan sonraki aşamada partnerdeki infeksiyon tedavi edilse bile bağışıklık cevabına bağlı olarak HPV enfeksiyonu kendi seyrini belirlemektedir.
Bağışıklı yanıtı iyi olan konakta aynı tip HPV ile nüksler görülürken bağışıklık cevabı iyi olan konakta ancak başka partnerlerle ilşkiye bağlı olarak başka HPV tipleriyle enfeksiyon ve lezyon görülmektedir.

Genital siğil, kondilom lezyonları nedir?

HPV virüsüne bağlı oluşabilen siğiller görüntü olarak karnabahar görünümünde,tek veya çok sayıda,yumuşak,ağrısız genellikle vajen çevresinde,makat bölgesinde ve erkekte peniste yerleşir.
Ancak malign dönüşüm yani kanserleşme genellikle rahim ağzı tutulumu olan kadınlarda ortaya çıkmakta olup cinsel ilişkinin erken yaşta başlaması,çok eşli cinsel yaşam,sigara kullanımı,kötü beslenme,kişisel hijyen,çok doğum ve bağışıklık sisteminin zayıflaması kanserleşme sürecini hızlandırmaktadır.
Ancak bazen virüsle enfekte olmuş kişilerin genital bölgesinde siğil şeklinde düzensiz kabarıklarla kendini gösterebilen bu enfeksiyon rahim ağzı bulaşı olan kadınlarda tipik olarak ilişki sonrası veya kendiliğinden et suyu rengi vajinal akıntı şikayetine de neden olabilmekte.
Bu dönemler bulaşıcılığın en fazla olduğu dönemlerdir.
Ancak bu tarz şikayetlerin olmaması enfekte olmadığımız anlamına da gelmemelidir çünkü HPV taşıyıcısı çoğu birey hiçbir bulgu göstermeden bu virüsü vücudunda inaktif olarak bulundurabilmekte ve bulaştırabilmektedir.

HPV için bir test var mı. HPV kesin tanısı nasıl konur?

HPV nin virüs kültürü yapılamaz. Serolojik tanı yöntemleride yoktur.
 Laboratuvar tanısı sadece moleküler yöntemlerle klinik örneklerde servikal yada diğer lezyondan alınan sürüntü, biopsi HPV DNA sının gösterilmesi ve risk grubunda bulunan genotipinin belirlenmesi ile mümkündür.
HPV pozitifliği tek başına bir anlam ifade etmez  ancak klinik belirti ve sitoloji ile uyumlu olduğu zaman anlamlıdır.

 

Peki HPV nin  kesin tedavisi, ilacı  var mı?

Hem evet hem hayır. Kesin bir ilaç tedavisi yok fakat vücudunuz bunu max 3 yılda bağışıklık ile temizlemekte.
Maalesef günümüzde HPV nin mutlak bir ilaçla tedavisi bulunmamaktadır ancak mevcut tedavi yöntemleri ile HPV nin yol açtığı siğil ve rahim ağzında yara diye tabir edilen kanser öncüsü lezyonlar giderilebilmektedir.Bu tedavi yöntemleri her ne kadar mevcut tabloyu düzeltse de HPV yi vücuttan tamamen temizleyememektedir.

HPV virüsünün yol açtığı siğillerin tedavi planlamasını tedaviyi düzenleyecek olan kadın doğum uzmanı karar vermektedir.Bu kararın alınmasında siğilin boyutu,yaygınlığı,bulunduğu yer gibi özellikleri dikkate alınır.Tedavi seçeneleri ise cerrahi olarak krioterapi,koterle yakma ve lazer iken ilaç tedavisi olarak genelde lokal kremler kullanılmaktadır.

HPV vücuttan kesinlikle atılır, bağışıklığınız  bunu atacaktır. Siğiliniz var ise öncelikle bunlardan kurtulun.

HPV’den korunun, önlem alın?

HPV’den korunmanın en etkili yolundan biri riskli kişiler ile birlikte olmamaktır. Ancak HPV ile enfekte kişilerin büyük çoğunluğu herhangi bir belirti vermediği ve genital siğil gözlenmediği dikkate alınırsa en azından genital siğil varlığı ve şüphesi durumunda cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir.
HPV den korunma için alınacak olan diğer bir önlem öncelikle genç ergenlik yaşında kızlar olmak üzere cinsel aktivitenin olduğu her yaşta <60 yaş  kadınlara aşı (3 doz) önerilebilinir.
Aşı immünüte aracılığı ile korunmayı sağlar. Erken tanı ve takibi için düzenli aralıklarla yıllık 3-5 yıl sitolojik ve gerekirse HPV kontrollerinin yapılması gerekir.
Aşıların sadece koruyucu etkisi vardır. Tedavi şu an sadece HPV 'nin yarattığı tahribata yönelik yapılabilmektedir. Virüsü vücuttan tamamen attıracak
HPV bulaşması ve yaygınlığındaki en önemli yol cinsel ilişki olduğundan tekeşlilik korunmada çok önemli bir rol oynar.
Aşı yapıldıktan sonra da smear testi yaptırmaya devam edin.Birincisi aşı yapıldığı anda kişide zaten önceden aldığı virüsler olabilir ve aşının tedavi edici etkisi olmadığı için bu virüs hücre değişiklikleri yapmaya devam edebilir. İkincisi ise aşıların kapsamadığı tiplere karşı taramanın devam etmesi gerekliliğidir.

 

HPV den kurtulmanız mümkün..HPV yi yenebilirsiniz!! ASLA PES ETMEYİN..